EC1150+W1150 - transparentní epoxidový licí systém pro výrobky typu "River Table"

Dvoukomponentní transparetní licí systém s nízkou viskozitou, dlouhou dobou zpracovatelnosti pro výrobu masivních artových odlitků

Směšovací poměr EC1150+W1150: 100:45 h.d.

Viskozita směsi: 150-250 mPs/23°C

Doba zpracovatelnosti směsi: 6-7hod/23°C (0,5kg, 80mm tl.odlitku)

Doba vytvrzení: 46-60hod/23°C dle tl. odlitku

Max. doporučená tl. stěny odlitku: 100mm


Kontakt

TORTEN s.r.o.
Holubova 978
CZ-547 01 Náchod
+420 777298456
FAX +420 222517682
25998676
DIČ CZ25998676