EMC lisovací hmoty na bázi epoxidové pryskyřice fy Duresco GmbH dodávané ve formě granulátu. Materiály jsou vhodné nejen pro zapouzdření elektrotechnických a elektronických součástek ( jako jsou elektromagnety, senzory, diody, potenciometry, zapalovací cívky atd.) určené pro "práci" v extrémních podmínkách, nýbrž i pro výrobu celé řady elementů, jako jsou průchodky, izolátory, koncovky hořáků atd.  

Základní vlastnosti:

- teplotní odolnost do 250°C

- minimální nasákavost

- součinitel teplotní roztažnosti 20 - 30x1exp-6/K

- dielektrická pevnost 20-23kV/mm

- rychlé vytvrzení v závislosti na teplotě (160 - 190°C)

Více informací v rubrice "STÁHNOUT"

Spiralflusslangeform (normální)Brabenderform (normální)

                                           www.duresco.ch


Kontakt

TORTEN s.r.o.
Holubova 978
CZ-547 01 Náchod
+420 777298456
FAX +420 222517682
25998676
DIČ CZ25998676